قالیشویی امیدان
  • laptopmockup_sliderdy

  • laptopmockup_sliderdy

  • laptopmockup_sliderdy

قالیشویی امیدان

رفوکاری

رنگ برداری

بیشتر بدانید

قالیشویی امیدان

خشک شویی مبلمان

موکت-فرش-تابلو فرش

بیشتر بدانید

قالیشویی امیدان

شستشوی انواع فرش

دستبافت-اعلا و ماشینی

بیشتر بدانید
قالیشویی امیدان

قالیشویی امیدان

متخصص در شستشوی فرش های دستباف و ابریشم - ماشینی - بلژیکی - نائین - رنگ برداری - رفوگری - پرداخت ریشه بافی و چرم دوزی

خدمات برتر
قالیشویی امیدان

متخصص در شستشوی فرش های گل ابریشم و نفیس ودستباف

خدمات قالیشویی امیدان

جهت جلوگیری از چروک و یا شکستگی فرش شما فرش شما را لول کرده تحویل می گیریم و لوله کرده و آهار شده تحویل می دهیم. شستشوی اعلا با دستگاه های تمام اتوماتیک و مجهز به گرمخانه گازی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید